Brått er det stilt overalt. Ingen på forum, ingen på blogg, ingen epostar renn inn, ingen smsar, ingen oppdateringar i nettavisene. Berre stilt.

Eg kan tenke meg at det er i slike stunder Esquil har laga seg omfattande statistikkar med tilhøyrande kreative grafiske framstillingar, at det er i stilla Virrvarr les tre artiklar eg aldri har høyrt om og skriv eit fyndig referat frå indre dialogar.
Eg gjer ikkje slikt. Eg blir sitjande og glo.

Teen blir kald, føtene litt stive under skrivebordet. Eg burde legge meg. Eg burde vere utkvilt og opplagt og direkte litterært aggressiv i morgon tidleg.

Men her sit eg altså, og lurer på om eg skal røyke, kanskje, eller lage meg ny te, eller om eg kanskje skal legge meg.