Frank Rossavik seier det betre enn meg, han er veldig flink. Men greia er at me er samde. Både velformulerte kronikkør og meiningsytrar i Morgenbladet Rossavik, passe greit formulerte bloggar Kristine Tofte og komplett idiotiske vg.no-debattantar skal alle saman ha lov å seie kva me meiner.

Me skal ha lov til å ytre oss klønete, til og med verkeleg dårleg. Me skal ha lov å fornærme, kritisere, debattere, klage og sutre, me skal ha lov å drive gjøn.

Og dei som måtte føle seg latterleggjorte, misforståtte eller direkte krenka skal ha lov å seie imot. Høgt og klårt, og akkurat like klønete og klagete, sutrete eller velformulert.

Dette er ytringsfridommen. Dette er fridommen til å vere i verda for deg og meg, utan å vere redde. Dette er retten til å ikkje vere i stand til å ikle sine ytringar ein uklanderleg form, og likevel delta i debatten.

Jonas Gahr Støre er mannen som alltid seier det riktige, er så velformulert og nydeleg og rettvis. Men her tar han feil. Muhammedkarikaturar bør kunne trykkast, og ein bør få krenke folk sine religiøse kjensler. Ein bør ha lov til åkritisere jødar, kristne, muslimar, hinduistar, ateistar, SV-politikarar, darwinistar og kreasjonistar også om ein ikkje klarar å gjere det like elegant som Støre.

Dessutan bør folk få lov å drite seg ut, så lenge det ikkje går ut over andre enn samtykkande vaksne. Ein bør få drikke seg snydens og røyke på seg kreft, ein bør få stikke sprøyter i armane og skjære seg i pulsårene, ein bør få lov til å dra til helvete og tilbake, eller bli der om ein ikkje overlever reisa. Det er ein menneskerett å få behandle seg sjølv som ein vil. Ein får lov til å ete seg feit, råtne i sofaen, fylle hovudet med realityseriar og anna dårlegdom. Slik bør det også vere med dårlegdom som er hardare ramma av moralistiske forestillingar.

Det betyr ikkje at me stilltiande, eller oppmuntrande, skal sjå dårlegdommen utfalde seg. Snarare tvert om. Me bør som enkeltpersonar, privatpersonar, helsepersonell, lokalsamfunn og velferdsstat gjere kva me kan for å gjere gode liv moglege for alle. Men å putte folk i fengsel fordi dei gjer skade på seg sjølv er ikkje å gje folk gode liv. Det er i mine auge moralsk forkasteleg.
Og me har lov å meine og ytre oss på kryss og tvers, snakke narkomaniet og sjølvmordet og prostitusjonen midt i mot, både i uklanderlege og mindre vellukka former.

Fridom. Medkjensle. Godhet.

God helg.