bilde-594

Kom igjen, skrivande folk: Få sjå søndagssveisen!
Up with your web-cams, writing people: Let’s see the sunday horror!