Nokon har tagga meg til eit meme på Facebook. Eg er litt allergisk mot dei der aplikasjonsgreiene på FB, så eg tek det heller her.
 
Reglar: Kvart svar må begynne med første bokstaven i navnet ditt.  Alle svar må vere riktige, ikkje finn på ord eller lyg. Om personen som taggar deg har same forbokstav i navnet sitt, får du ikkje bruke nokre av vedkomande sine svar. Du får heller ikkje svare med same ord to gonger, inklusiv ditt eige navn.
1. Kva heiter du? Kristine

2. Eit ord på fire bokstaver: Kvad

3. Eit gutenavn: Knut

4. Eit jentenavn: Kari

5. Yrke: Konduktør

6. Farge: Kaprifol

7. Klesplagg: Kittel

8. Mat: Kiwi

9. Noko du har på badet: Kremar

10. Stad: Karibia

11. Årsak for å komme for seint: Klokkestans

12. Noko ein kan skrike: Kjeften!

13. Film: Karate Kid

14. Noko ein kan drikke: Kaffe

15. Band: Katzenjammer

16. Eit dyr: Komodovaran

17. Vegnavn: Kirkeveien

18. Bil: Kia

Alle som lider av bloggtørke bør føle seg tagga.