Eg er sur på Tine fordi dei har fjerna mjølka og no berre sel melk, også her i tjukkaste mjølkeproduserande nynorsk-Noreg.

Som forbrukar har eg ikkje anna å gjere enn å finne meg (surmulande) i det. Ingen andre sel mjølk, så det nyttar lite å skifte produsent.

Men Q-meieria seier no at dei vil ha mjølkekartongar dersom forbrukarane ønsker det.  Det er berre at ingen har spurt dei om det.

Derfor har eg sendt epost til dei som eig Q-meieria. Kavli. Fint firma, som har drive med etisk profil frå før slikt hadde eit navn.

Kan hende ville det hjelpe om fleire sendte epost.

epost: kavli@kavli.no

Eg fortalte dei ganske enkelt at dei ville få seg ein ny hjarteven dersom dei begynte å lage Q-mjølk (og ikkje berre Q-melk). Du kan sikkert formulere deg mindre intimdramatisk og oppnå same forbrukarpåverknad.

mjolk