Eg har vore på fest. Blitt halden fest for. I siste liten kom eg på at det ville vere keisamt for meg om einaste underhaldninga var meg sjølv, og heldigvis fins det forfattarar i krinsen som tok utfordringa. Selma var som alltid proff og morosam, Caterina var som alltid hyllande og søt, Aina var som alltid den nydelege og poetiske, og Ellisiv – som alltid – hardtslåande og tankevekkande. Bonustrack var stjerneskotet eg stirar på og ønsker meg ting: Ida Jackson, som las dikt.
Eg øver meg på å bli litt flinkare til å verne om andre sine andsverk og nøyer meg med å lenke, og takke, og seie at det er så fint å sitje og vite at dei ein kjenner lyser heilt av seg sjølve og gjer livet mitt lysare når eg ikkje kan sjølv.

Reklamer