Det er heilt greit for meg at folk har vanskar med å lese meir enn 1500 ord på fire månader, og dermed har få andre referansepunkt dersom alle 1500 orda er skrive av ein og same forfattar.
Men kan hende kunne Dagbladet hyre inn ei eller anna freelancande dame som hadde lese noko anna? Det er veldig fint at Jan Omdahl rapporterer frå twitter også, men det ser ut til at sjølv der kjem me ikkje utanom same referanse.

Jaja. Ein dag, ein vakker dag, om nokre år, har kulturjournalistane fått tid til å lese noko anna.

Me får berre vone at finanskrisa si påfølgande annonsesvikt til avisene ikkje har ramma dei så hardt at dei blir borte før dei rekk å skrive artiklar om andre folk. Nett no kan det jo vere at enkelte, inklusiv den gode Karl Ove sjølv, ikkje heilt ser at det skal vere noko tap om Knausgård Tidende skulle bli borte.

Faksimile frå Dagbladet kultur, 25.02.10: Fire Knausgårdartiklar på framsida

Reklamer