Me har nett vore på politistasjonen for å få nye pass til meg sjølv og ungane.

Politidame i skranke (PIS): Kvar er ho fødd (peiker på jentungen)
Eg: Odder.
Jentungen: Eg er SÅ dansk og SÅ norsk (måler to like lengder med hendene)
PIS: Odda?
Manden (på dansk): Nej, i Danmark, Odder sygehus.
PIS: Huh?
Eg: Odder i Danmark.
Jentungen: Men det er nedlagt.
PIS: Huh?
Jentungen: Sykehuset.
PIS: Og du, kvar er du fødd?
Eg: Laksevåg.
PIS: Men du er norsk?
Jentungen: Ja, ho og halvdansken er heilt norske.
Eg: Laksevåg i Norge.
Halvdansken: Eg er OGSÅ DANSK!
Jentungen: Nei, du er fødd i Norge.
Halvdansken: Jammen, mormor sa at eg var like mykje ungen til pappa som DU er.
Jentungen: Men du er ikkje dansk.
Halvdansken: JOOOO, HALVT dansk!
PIS: Kvar er han fødd?
Eg: Her på sykehuset.
PIS: Er han dansk?
Eg (kviskrar): Nei.
Jentungen: No sa mamma det! Du er IKKJE dansk!
Eg: Men han kan bli det når som helst om han vil.
Halvdansken: Då vil eg det. No.
PIS: Er det eit problem med statsborgerskapa?
Eg: Neida.
Ungane i kor: JOOOOO!

Reklamer