Eg har snokt og funne ut kva Virrvarr driv med. Bloggen min er i daudvatne, men slikt som dette kan eg få til, trur eg.

Dette driv eg altså med:
1. Skriv Eirabu II. Som blir siste Eirabu-boka. Er ikkje komme så grueleg langt, med tanke på kor grueleg lang boka blir til slutt. Er på omlag 30 kapittel eller noko.
2. Jobbar på BUP. Dette burde verkeleg stå som nummer 1., sidan det er det eg gjer mest kvar dag og mest heile den tida av dagen der eg er produktiv og frisk inni skallen. Men eg nektar. På grunn av punkt 5.
3. Skriv ungdomsbok. Den er på bokmål, og er så annleis Eirabu at det kjennest som dei to hjernehalvdelane mine deler oppgåvene mellom seg. Men gøy. Verkeleg gøy. Som å snikdrikke brus i vaksenbesøk.
4. Ingen stipend, ingen stønad, ingen sugerør i statskassa. Ei bok ute, men ei svale gjer ingen sommar. Med andre ord: Eg er ikkje forfattar.
5. Eg definerer meg sjølv og det eg gjer får vere med å leike når eg definerer meg sjølv. Eg skriv. Eg forfattar ting. Gåddammit. Faktisk. Så drit og dra.
6. Eg er solstråle. Eg er nøgd. Eg gjer det eg vil og likar det eg må gjer.
7. Eg les gjennom nesten hundre sider Eirabu-manus og skal snart sende til redaktør. For aller første gong med denne boka. Jelp.
8. Og Mangschou skal ha ungdomsboka, så eg har ringt Anne Stefi i dag.
9. Og Leser søker bok har eigentleg lova meg stipend, så no må eg snart sende søknad. Hoho.