Skyr folk

skyar til

tettar vassdropane i atmosfæren

tettar dampen og støvet kring meg

skyre hjorten

dampar pelsen

tettar skrotten

blør ikkje:

skyr.

Reklamer