Eg skal på biblioteket igjen. Og eg treng litt hjelp.

Det er slik at eg gjerne vil lese noko som verkeleg er bra.
Eg skal vere spesifikk nok i behovmeldinga mi:

Eg orkar ikkje bøker som hovudsakleg gir meg smerte. Jobben min er å ta del i verkelege born, ungdommar og vaksne sin smerte og liding. Eg oppsøker ikkje fiktive versjonar over det same.

Eg vil lese noko som utfordrar meg, løftar meg, utvider og forfører meg. Eg vil forelske meg i ei bok.

Og eg vil absolutt ikkje ha at nokon narrar meg til å bruke ein time meir av mitt liv på å lese muntre, rørande familieforteljingar eller såkalla filosofiske forfattarar som er middelmådige tenkarar.

Eg vil lese noko av nokon som er klokare enn meg, skriv betre enn meg, og som ikkje gjer meg deprimert.

Eg vil gjerne ha same kjensla som av Lost in translation.

På førehand: Takk.