Eg sit her med laptopen min på danskebåten, og skal ut i Europa. Eg skal finne ut om Danmark verkeleg er radikalt annleis og verre enn før, og om tyskarane verkeleg ikkje unner grekarar å gå av med pensjon. Foreløpig er det lite som tyder på at Europa har endra seg nevneverdig sidan siste inspeksjon. Litt skuffande har sjølve danskebåten skifta namn frå det spektakulære Silvia Ana L til badebukseaktige Superspeed.

Ingen har hittil opptrådt uhøveleg eller rasistisk, så vidt eg har merka meg, men kring meg er det visst berre kvite nordmenn, så det er ikkje godt å seie.

Det viste seg at papirlappen eg røska med meg frå nattbordet og stappa inn i Norg som bokmerke passa dårleg til ferda. Eg vil ikkje framstå som fiendtleg, og har personleg tilpassa ved hjelp av kulepenn.

Eg følger opp med springande orientering så sant internettet er med meg.

Reklamer