Ja, det var ein gong eg oppdaterte bloggen dagleg, men det er det jamnt slutt på.

Greit nok. No har eg pålagt meg sjølv ytterlegare vanskar, ved å avgjere at frå no av skal alle blogginnlegg innehalde ein sjølvteikna illustrasjon. Eller i alle fall ein teikning eg har teikna sjølv, den treng ikkje vere illustrerande på nokon måte.

Eg har teikna noko. Ikkje fint, ikkje relevant og ikkje illustrerande, men det var i grunnen heller ikkje poenget. Eg skal berre tvinge meg sjølv til å bruke blyanten meir og tastaturet mindre.

Men så funkar ikkje scanneren. Dette til opplysning.

Reklamer