(Framleis ingen scanner som virker, og dermed framleis ingen blogging.

Til gjengjeld driv eg altså med skriving. Dei siste vekene har alt handla om Eirabu II, nærare bestemt Berghitte, og eg har lese meg opp igjen på ein del mytemateriale som eg skumma litt for overfladisk gjennom sist. Men no, altså. No er det vegen frå oversett mellombarn i dysfunksjonell familie, via den megalomane brureferda, og til noko heilt anna det dreier seg om.

Dette er kanskje det beste ved å skrive.)

Reklamer