(Framleis virkar ikkje skanneren, men heldigvis virkar printaren. Og eg har fått stor tavlevegg, og freister skaffe meg oversikt over manus ved hjelp av meir low-tech-løysingar. Lappar, teiknestiftar og garn.)