Louisianas utstilling Arkitekturens grænser III-IV baud på kunstnarar/arkitektars utforsking av arkitektur, med treet som inspirasjonskjelde.

Plastboksar med tre inni

Organisk skyskrapar

Organiske former i bolig (inklusiv tre)

Noko som er så organisk og treinspirert at det sikkert ikkje er arkitektur

Endå ein svært organisk skyskrapar, men eg likte den best på sida

Ein million stuidoleiligheiter i ein betydeleg mindre organisk/treaktig kjempebygning

Første hus - Liva på Børnehusets verkstad

Andre hus - friare tilhøve til form og funksjon utover dagen

Biletkunst viser rom/bolig

(eit bilete det var vanskeleg å få sjå i sin heilskap, då det heile tida sto diverse menn og nærgranska det)

Min favoritt: Eit stupebrett ut gjennom vindauga

Kanskje elska eg installasjonen aller mest fordi eg fekk så lyst til å trasse forbodet