Eg er Ho

Eg er Ho
alle tings mor
elskarinne og herskarinne
for alle elementa
den første rørsle i verda
alle gudommelege krefter
keisarinne av den andre verda
og gitt kropp, aleine
i ei form
for alle gudar og gudinner

– fri gjendikting av passasje frå Det gylne esel av Lucius Apuleius (skrive omlag år 170)

Reklamer