Eg veit akkurat kva du snakkar om. Ja, just presis. Det er ikkje den ting du tenker eg ikkje forstår. Eg er på innsida av deg, for eg er så empatisk. Alt du føler, føler eg og. Og alt du tenker og meiner, følger eg deg i. Eg er kanskje ikkje samd, men eg forstår deg, altså. Kvar bit av deg. Det er ingenting du kan halde skjult for meg, for eg er så empatisk og klok. Det er ingenting du kan erfare som overstig mi forståing av deg. Du kan ikkje sprenge deg ut av rammene for mi forståing. Eg føler nemleg svært sterkt, eg er medfølande ut over di fatteevne. Og eg er så klok, ikkje intelligent kanskje, men klok, fordi eg har livserfaring. Eg har opplevd så mykje, det er ingenting du kan oppleve som ikkje kan relaterast direkte til noko eg har opplevd. Eg har vore kring alle menneskelege erfaringar i løpet av livet, på ein eller annan måte, oftast fleire. Eg er så grenselaust god og klok og medfølande, og du er i grunnen ganske liten og enkel og keisam for dei fleste, men du er ikkje keisam for meg, for eg lever meg heilt inn i deg, og eg kan gi deg råd, eg veit akkurat kva du skal gjere. Eg veit kva som virkar for deg. Eg veit alt om deg. Hysj, du treng ikkje seie noko, eg har allereie gjetta kva du kjem til å seie.