Eg kjenner meg temmeleg mislukka for tida. Produserer for lite manus, tjener for lite pengar.
Til gjengjeld er eg ganske vellukka som mor, trur eg. Speler Wii og les høgt og bakar saman med og pratar og kosar.
Eg kunne ønske eg klarte å ha fokus på det eg fekk til.
Men det er ikkje så lett.