Stikkord

, ,

Eg førebur meg til Kapittelfestival, og tekst om arr. I samband med førebuinga har eg gjort ein del fullstendig latterleg research, eller prokrastinering som det også heiter.

Her er ei liste over ord som begynner på, sluttar med, eller har i seg arr:

Ord som begynner på arr

 

I arr n1 (bm; same ord som II arr) den kleimete, piggete eller fjørforma øvste delen av fruktemnet (som sit på griffelen og) som skal fange opp pollenet; mjølfangar

II arr n1 (norr ærr, ørr) merke etter sår

 

Arrangement

arrangere

arrangementskomite

arrangør

arrest

arrestant

arrestasjon

arrestera

arrestforretning

arrestgrunn

arrestkrav

arrestlokale

arrestløyve

arrestordre

arrestrom

arrestteneste

arrete

arretere (frå fr; eigenleg same ord som arrestere) låse rørlege delar av eit fininnstilt måleinstrument

arrivere

arroganse

arrogant

arrondere

arrondissement

 

Ord som slutter på arr

aprilsnarr

bisarr

blærekatarr

gnarr (jamfør norr gnarr ‘hav’; av gnarre)1 veik vind, 2 knurring

halskatarr

harr (eigenleg ‘den mørkflekkete’) (ferskvassfisk av) art i laksefamilien med lang og høg ryggfinne; Thymallus thymallus

hoffnarr

karr (kanskje samanheng med karm) ryggstø, karm

katarr

katarr m1 (frå gr av katarrein ‘renne ned’) betennelse i slimhinne, halskatarr, blærekatarr, magekatarr

I knarr: 1 om norrøne forhold: havgåande handelsfarty med segl, 2 mindre seglbåt

II knarr m1 (av knarre) gretten kar, knark

kveldknarr: natteramn

kvernknarr (opphavleg kanskje II kurr og kyrr, og samanblanding med II knarr) i bunden form eintal: merkedag som fell på 1. september

motenarr: moteløve

 

Ord som har arr i seg

altarring: 1 rekkverk med knefall (i halvkrins) framfor altaret, 2 rom innanfor ein altarring (1)

arbeidarregjering

arbeidarreising

arbeidarrevolusjon

arbeidarrørsle

arbeidarråd

barrakuda

barre

barrel

barriere

barrierev

barrikade

barrikadekjempar: 1person som er med i gatekampar på barrikadar, 2 i overført tyding: person som kjempar heilhuga for meiningane sine

barrikadera
bisarreri n1 (sjå -eri) bisart påfunn

borgarrett

borgarrettsrørsle

brukarrettleiing

cash-and-carry-prinsipp

darra (jamfør fær, sv darra, gda darre; samanheng med dirre): 1 dirre, riste (III); (stå og) vippe, 2 gå seint, rugge (i veg)

dokumentarroman
einekarre
elskarrolle

fellesarrangement

forbrukarrettleiing

forbrukarrørsle

forbrukarråd

forsterkarrøyr

frankarrike

freknarrete a3 (eigenleg ‘æret av frekner’) freknete

fyllearrest

garrotte m1 (utt garåt´te; sp eigenleg ‘stav, stong’ (som vart brukt til å stramme ei snor om halsen med)) spansk avrettingsmetode med strøyping (no særleg med å stramme ein jernklave om halsen)

garrottera
gigantarrangement

gigant|arrangement n1
gnarre

gullbarre

harry (av mannsnamnet Harry) som er prega av dårleg smak; som er prega av mote som er avleggs å gå i 80-talsklede er litt harry

hoffnarr

husarregiment

hus|arrest m1 forbod mot å forlate huset som straff

indianarreservat

jarre m1 (norr hjarri) hengsel, gangjern (på dør og liknande)
johannittriddar

kandaharrenn: alpint skirenn

kapillarrøyr

karré m (frå fr av, lat quadratum; sjå kvadrat) firkantformasjon, til dømes av bygningar, dansarar
karre

karre (samanheng med kjerr) kage (I)

karri m1 (gjennom eng curry frå tamilspråket i India kari ‘saus’)

karriere m1 (frå fr, mlat carraria ‘kappkøyringsbane’ av, lat carrus ‘kjerre’): 1 om riding: strak galopp, sprengløp, 2 framgang (i yrkeslivet), særleg om avansement til høge stillingar; yrkesveg, livsveg

karrierediplomat

karrierejag

karrierejeger

karrierementalitet

karrieresamfunn

karriere|system

karrig, om jord: lite grøderik, mager, skrinn

karrisaus

katarralsk a2 som liknar eller kjem av katarr

keisarrike

kjellar|restaurant

kjellarrom

knarre (samanheng med gnarre og knurre) knurre; vere gretten

knarren adj gretten

Kometkarriere: karriere som blir snøgt oppbygd (og som tek snøgt slutt)

kometkarriere som skodespelar

Koparraud; mørkeraud bli koparraud i andletet

koparrøyr

kopparrete

Kryssarrakett: sjølvstyrande lågtflygande mellomdistanserakett, til vanleg med atomsprengladning; krysserakett, vengerakett

kunstnarrestaurant

leikarring

lensmannsarrest

lynkarriere

legeråd
lækjarråd

lærarrom

lærarråd

lauparrekke
lauparrekkje
løparrekke
løparrekkje

lauparrekke
lauparrekkje
løparrekke
løparrekkje

laupar|rekkje f2; el laupar|rekke f2; el løpar|rekke f2; el løpar|rekkje f2 (av laupar (2)) særleg før i fotball: gruppe av løparar

massearrestasjon

målarrull

narraktig

narrativ

narrefakte

narreleg

narreri

narreskap

narresmokk

narrestikke: 1 ertekrok, 2 slags barneleike

narrestrek

narrevoren

narrifas (frå ty; jamfør lurifaks) narraktig person

Peparrot: 1 (rotstokk av) grønsakplante i krossblomfamilien; Armoracia rusticana, 2 krydder av tørka og malne rottæger av slik plante

peparrotsaus

polarrev

romarrett: rettsreglar utvikla i det gamle Roma, kodifisert om lag 500 eKr.

romarrike

røvarroman

sarre/sarra (truleg av surre): 1koke smått; småputre, 2 småsutre

sarre/sarra (av sirre) gå seint og tungt; gå makeleg og slengjande

det var så vidt han sarra og gjekk

scenearrangement
sjørøvarreir

skarra
skarre

skarrelyd

skarre-r

skarrype (kanskje eigenleg ‘skarvrype’ av skarv): fjellrype

slarra

slarre (samanheng med sla, med innverknad frå ord som slarke og slarve): 1gli eller bli dregen bortetter med veikt klakkande bråk, 2 reike, slenge ikring

snarreis
snarreise

snarrådd

snarrådigskap
snarrådugskap

snarrådig

sommar|regn n1; el sumar|regn n1

mildt sommarregn

sommarregn
sumarregn

sommar|rug m1; el sumar|rug m1 rug som ein haustar same året som han er sådd

sommarrug
sumarrug

sommar|rute; el sumar|rute for (offentlege) kommunikasjonsmiddel om sommaren, til skilnad frå vinterrute

sparre

sparring-partner

spjarre: 1 gå med spente fotmusklar og strake kne, 2 sprikje

Språkbarriere, vanske, hindring som ligg i at folk ikkje skjønar språket til kvarandre

språkbarrieren hemmar samarbeidet mellom Noreg og Finland

 

Scar, frå Løvenes konge.