Berre fordi det er fredag.

Fordi eg er så grei.

Fordi du fortener det.

ruffalo