I følge dei som ikkje likar partiet Venstre, kjem Venstre til å vedta på landsmøtet no i helga at dei vil regjere landet saman med FrP.
Dersom det viser seg å stemme, vil eg på mandag vere politisk heimlaus.
Og alle veit at det beste ein kan gjere når problema tårnar seg opp her i livet, er å ta ein test på internett.

Som tenkt, så gjort. Testen eg tok var i overkant amerikansk, og skulle kartlegge kor rasistisk, homofob, kulturelt amøbe og gunhappy eg var.

Det viste seg at eg var hakket kvassare enn Gandhi.

Mitt testresultat

Døme på korleis andre sine testresultat ville sett ut

Vel vitande om dette, vil eg no setje ein langtidsheva deig slik at eg kan servere borna mine økologiske rundstykke til frukost i morgon, før eg spring ein tur i skogen. Innimellom der vil eg ta ein prat med statssadistane i Syria, og gjere dei merksame på at ingen blir meir populær av å oppføre seg slik, og at det nok ville vere meir meiningsfullt for dei sjølve å dyrke jorda og bygge landet.

God helg.

Helsing Kristine – no også betre enn Gandhi.

(ta testen her)