Stikkord

,

«Hei, det er ***, jeg ringer fra kulturdepartementet. Snakker jeg med Kristine Tofte?»
«Ja, det er meg.»
«Du, vi har fått oversendt dette manusutkastet ditt fra Tiden…, og så tenkte jeg at det kanskje var greit for deg å bli orientert om den videre prosessen.»
«Øh, oversendt, kva meiner du?»
«Du skjønner, det er kommet nye retningslinjer, så prosessen frem mot ferdig bok må endres noe, du vet, etter Lysbakkensaken, ikke sant.»
«Korleis endra?»
«Manusutkastet ditt er veldig fint, og vi er glad du har sendt inn en synopsis tidlig i prosessen, og sånn sett er det veldig heldig for alle parter, for da blir prosessen videre mye ryddigere. Nå utlyser vi manuset ditt i en åpen anbudsrunde, og for å tydeliggjøre hva det er vi er ute etter, vil synopsisen og prosjektbeskrivelsen du sendte oss ligge i annonseteksten. Dersom det melder seg søkere som ønsker ytterligere informasjon vil vi selvsagt sende dem hele manusutkastet, men her er vi åpne for innspill fra deg. Vi ønsker jo ikke å gjøre prosessen unødvendig omstendelig, så det beste ville selvsagt være å bare legge hele manusutkastet som pdf-lenke ved annonseteksten på hjemmesiden vår, men det er ikke noe vi er pålagt, så det er noe vi må vurdere løpende hvordan vi gjør.»
«Hæ? Legge ut manuset mitt på anbud?»
«Ja, det er offentlige midler involvert, forstår du. Innkjøpsordningen er penger bevilget fra kulturdepartementet, og signalene fra embedsverket er at departementet ikke kan bevilge penger til prosjekter som ikke har vært gjennom en ryddig anbudsrunde.»
«Men det er jo MIN ide? MITT manus?»
«Vi setter en frist på fem uker for å søke, og oppfordrer deg spesielt til å søke, siden du er kvinne og skriver på nynorsk. Lykke til!»

(to veker seinare:)

«Hei, du, det er *** fra kulturdepartementet som ringer.»
«Ja?»
«Det er kommet informasjon om uheldige omstendigheter som vi gjerne vil sjekke med deg først, før vi eventuelt må avslå søknaden din.»
«Hæ?»
«Vi er blitt fortalt at du har vært tilstede på et privat arrangement med Anniken Huitfeldt så tidlig som i 2010, da du var i startfasen av arbeidet med manuset vi har utlyst anbud på.»
«Huh?»
«Dersom det viser seg at det finnes private bånd mellom deg og kulturministeren vil dette være veldig uheldig, i følge embedsverket, så vi må be deg om å legge all informasjon om dette åpent. Stemmer det at du deltok i et privat arrangement sensommeren 2010 der Huitfeldt også deltok, hjemme hos Vidar Kvalshaug?»
«Øh, det var ein stor bursdagsfeiring, og eg var der og ho var der, men me snakka jo ikkje saman. Me sto i dokø saman på eit tidspunkt, men me snakka ikkje saman, nei.»
«Vi har fått beskjed om at flere andre forfattere som var tilstede ved arrangementet mener å ha sett dere snakke sammen. Og når du nå bekrefter at dere har stått i dokø sammen, tenker vi at dette nok er såpass uavklart at det kan bli en betent sak for ministeren. Uansett er det vel bekreftet at dere har felles venner.»
«Kven har ikkje det, liksom? Du kan jo telje antal forfattarar busatt i Oslo og spørje kor mange av dei som ikkje har nokonsomhelst…»
«Ja, det er også derfor at forfattere bosatt i Oslo i utgangspunktet er ekskludert fra å søke på dette prosjektet.»
«Seier du at forfattarar som bur i Oslo ikkje får gi ut bøker lenger?»

(seks veker seinare)

«Hei, det er Kristine Tofte, snakkar eg med anbudsansvarleg for Song for Eirabu 2?»
«Ja, det er riktig!»
«Eg berre lurte på korleis det blei med den boka?»
«Åh, ja, nå er det avgjort og offentliggjort, har du ikke sett det på hjemmesiden vår? Under fanen tildelte manus?»
«Nei? Eg finn ikkje noko om Eirabu der.»
«Nei, prosjektet har endret navn, etter tildelingen.»
«Kven er det som har fått manuset, då?»
«En privat aktør fra Austevoll, et havbruk helt uten tilknytning til etablerte forlag, forfattermiljø, og uten politiske bånd. Det er faktisk det samme selskapet som har vunnet de fleste anbudsrundene på manus denne våren.»
«…»
«De har vært klart best på pris, og kulturdepartementet er veldig fornøyde.»
«Men…er forlaget nøgde?»
«Selvsagt, vi kan ikke tenke oss annet, det har vært en veldig ryddig prosess.»