Ein skal ikkje skue hunden på håret, og ordtaket er vel mest mynta på folk.

Men er det ikkje noko med sveisen min som tyder på ein samansett og ikkje heilt godarta personlegdom?

bilde-295 bilde-525 bilde-534

snape